Installaties

Vacuümverdamping - Ontharding - Demineralisatie - Omgekeerde osmose - Filtratie - Ontlakkingsinstallaties

Vacuümverdamping

Vacuümverdampers worden in een groot aantal industriële sectoren gebruikt voor de behandeling van industrieel afvalwater. Het is een schone, veilige en zeer veelzijdige technologie met lage beheerskosten, die in de meeste gevallen dient als een nullozingssysteem. 
90 tot 95% van het gezuiverde water kan via vacuümverdamping weer in productie worden genomen, wat een besparing op de waterrekening oplevert.

Vacuümverdamping is het proces waarbij de druk in een met vloeistof gevulde boiler wordt verlaagd tot onder de dampdruk van de vloeistof, waardoor de vloeistof verdampt bij een lagere temperatuur dan normaal. Hoewel het proces kan worden toegepast op elk type vloeistof bij elke dampdruk, wordt het over het algemeen gebruikt om het koken van water te beschrijven door de interne druk van het vat te verlagen tot onder de standaard atmosferische druk en het water te laten koken bij kamertemperatuur.

Hierdoor wordt het kookpunt van de te verdampen vloeistof verlaagd, waardoor de behoefte aan warmte in zowel het kook- als het condensatieproces wordt verminderd of geëlimineerd. Daarnaast zijn er nog andere technische voordelen, zoals de mogelijkheid om andere vloeistoffen met een hoog kookpunt te distilleren en het vermijden van de afbraak van stoffen die gevoelig zijn voor temperatuur, enz.

Wij hebben ook een kleinere mobiele testinstallatie ter beschikking die u voor een korte periode kan huren om te kijken of deze techniek iets voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Voor onze vacuümverdampers werken wij samen met het Italiaanse C&G Depurazione Industriale.

Actieve Koolfiltratie - Ontharding - Reversed Osmose - Demineralisatie

Actieve koolfiltratie is een filtermethode die gebruik maakt van een actieve-koolbed om verontreinigingen en onzuiverheden te verwijderen, met behulp van chemische adsorptie. Actieve kool werkt via een proces dat adsorptie wordt genoemd, waarbij verontreinigende moleculen in de te behandelen vloeistof worden opgesloten in de poriënstructuur van het koolstofsubstraat. Koolstoffiltering wordt vaak gebruikt voor waterzuivering, luchtfiltering en industriële gasverwerking, bijvoorbeeld het verwijderen van siloxanen en waterstofsulfide uit biogas. Actieve koolstoffilters zijn het meest effectief in het verwijderen van chloor, deeltjes zoals sediment, vluchtige organische stoffen (VOS), smaak en geur uit water. De deeltjesgrootte wordt gebruikt als onderdeel van de filterbeschrijving. De effectiviteit van een koolstoffilter is ook gebaseerd op de debietregeling. Wanneer het water langzamer door het filter stroomt, worden de verontreinigingen voor langere tijd aan het filtermedium blootgesteld.

Waterontharding is het verwijderen van calcium, magnesium en bepaalde andere metaalkationen in hard water. Het resulterende zachte water vereist minder zeep voor dezelfde reinigingsinspanning, aangezien zeep niet verspild wordt aan het verwijderen van calciumionen. Zacht water verlengt ook de levensduur van het sanitair door het verminderen of elimineren van kalkaanslag in leidingen en fittingen. 

Reversed osmose (RO) is een waterzuiveringstechnologie die gebruik maakt van een gedeeltelijk doorlaatbaar membraan om ionen, moleculen en grotere deeltjes uit water te verwijderen.

Demineralisatie wordt verkregen d.m.v. ionenuitwisseling. Deze ionenwisselaars halen de restzouten uit het water.

Zoekt u een oplossing voor uw afvalwater?
Aarzel niet om ons te contacteren!